แนะนำศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card