สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

จุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ปี 2553-2555
   
   
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2534
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
 
วันที่ 16 มีนาคม 2544
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 


ติดต่อสมาคม

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น  5 
เลขที่  999  ถนนพุทธมณฑลสาย  4 ตำบลศาลายา 
อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
โทร.  0-2849-6357-8  โทรสาร.  0-2849-6357

E-mail : alumni@mahidol.ac.th
เป็นรูปตรามหาวิทยาลัยมหิดล
มีอักษรภาษาไทยว่า
“สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์”

และ ภาษาอังกฤษว่า
“Mahidol University Alumni
Association under the Royal
Patronage of His Majesty the King”


ใต้รูปตรามหาวิทยาลัยมหิดล

Download ใบสมัครสมาชิก
Pdf Word

 
   

Copyright 2010 Pintip W. @ Division of Student Affairs of Mahidol University - All Rights Reserved